Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Reformácia a jej dôsledky na Slovensku (pozvánka na medzinárodnú konferenciu)

Zdroj: 
Katedra histórie

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Historický ústav SAV v Bratislave, Slovenská historická spoločnosť pri SAV - Sekcia pre dejiny knižnej kultúry, Sekcia pre cirkevné dejiny, Tyrnavia – Spolok trnavských historikov Vás srdečne pozývajú na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať v dňoch 2. – 4. mája 2017 v priestoroch Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (Hornopotočná 23, aula 1 A1).

PROGRAM