Skočiť na hlavný obsah

Rámcový prehľad podujatí za Filozofickú fakultu TU k 30. výročiu obnovenia TU

 

KATEDRA FILOZOFIE
  • V auguste plánujeme filozoficko-antropologický workshop, na ktorom by mali vystúpiť kolegovia zo Slovenska, ale aj z ČR.
  • V apríli pre študentský záujem pripravujeme workshop k východnej filozofii a spiritualite, na ktorom by sa mali zúčastniť Reginald Slavkovský, Jana Kutáš-Trajtelová a Michal Kutáš.
  • V priebehu letného semestra nás navštívi viacero pedagógov zo zahraničia v rámci CEEPUSu, ktorí v rámci svojich pobytov budú mať prednášky.
  • Tiež pripravujeme prednášku Dr. Róberta Karula zo SAV k estetike.
KATEDRA HISTÓRIE

Kolokvium Panstvá a ich správa v novoveku, orientačne jún 2022
Prezentácia nových publikácií z dielne Katedry histórie, orientačne jún alebo september 2022

KATEDRA KLASICKEJ ARCHEOLÓGIE
  • Zborník Triumfálne oblúky Italie a Galie v rámci série Architectura Archaeologica Antica. Viac tu: http://ff.truni.sk/architectura-archaeologica-antica (Mgr. Miroslava Daňová, PhD., Mgr. Tomáš Kolon, PhD.).
  • Panelová výstava „Voda je život: akvadukty a vodné stavby v minulosti”, vystavená v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave (apríl 2022). Súčasťou výstavy bude kolokvium študentov a pedagógov katedry zamerané na zásobovanie a rozvod pitnej vody v dobe rímskej (doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD., Mgr. Tomáš Kolon, PhD.).
  • Archaeological Summer School KELEMANTIA 2022. Research of a UNESCO World Heritage Site (11.7.-20.8.). Akcia bude realizovaná v spolupráci s Podunajským múzeom v Komárne, AÚ SAV v Nitre, Obcou Iža a univerzitami v Brne, Budapešti, Krakowe a Prahe. Stránka bude založená po schválení projektu v máji 2022. Akcia bude realizovaná v prípade úspešného grantu Vyšehrádskeho fondu (Mgr. Miroslava Daňová, PhD.)
KATEDRA KLASICKÝCH JAZYKOV

V rámci osláv 30. výročia obnovenia Trnavskej univerzity pripravujeme publikáciu venovanú Katedre klasických jazykov, jej dejinám a osobnostiam, ktoré na nej pôsobili. Zároveň bude prezentovať najnovšie výsledky vo výskume trnavských tlačí, ktorý sa dlhoročne uskutočňuje na katedre. Predpokladáme, že publikácia bude pripravená v decembri 2022 a budeme ju prezentovať pred odbornou verejnosťou.

KATEDRA POLITOLÓGIE

Študentská interdisciplinárna konferencia Societas & Humanitas III, ktorá by mala byť organizovaná 27.4. o 14:00 v rámci priestorov FF TU.

KATEDRA SOCIOLÓGIE

Výročná konferencia Slovenskej Sociologickej Spoločnosti 13.9.2022.
Prezenčná forma v priestoroch FF TU.
Ústredná téma konferencie: Zneistená spoločnosť