Skočiť na hlavný obsah

3. doktorandský deň (dies doctoralis) Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity,
6. február 2013, miestnosť 3P1


09:00: Otvorenie
I. blok: Systematická filozofia, Etika a morálna filozofia    
09:10 Mgr. Zuzana Blažeková
09:40 Mgr. Marek Drimaj
10:10 Mgr. Ondrej Čechvala


II. blok: Dejiny umenia, Slovenské dejiny

10:40 Mgr. Miroslav Haľák
11:10 Mgr. Peter Megyeši
11:30 Mgr. Jana Bauerová

Prestávka


III. blok: Sociálna psychológia a psychológia práce
12:10 Mgr. Juraj Repiský
12:40 Mgr. Mária Šmídová

13:10 Záverečná diskusia a ukončenie