Skočiť na hlavný obsah

Študijné oddelenie

Zlata Cisárová, e-mail: zlata.cisarova [at] truni.sk
Silvia Ondrišová, e-mail: silvia.ondrisova [at] truni.sk
Mgr. Monika Šturdíková, e-mail: monika.sturdikova [at] truni.sk
Telefón: +421 33 5939387


Centrum prvého kontaktu

Jana Bachratá, e-mail: jana.bachrata [at] truni.sk
Telefón: +421 33 5939374

Ing. Mgr. Jana Ješková, e-mail: jana.jeskova [at] truni.sk
Telefón: +421 33 5939361


Ekonomické oddelenie

Alena Maršalová, e-mail: alena.marsalova [at] truni.sk
Telefón: +421 33 5939357

Zuzana Danák, e-mail: zuzana.danak [at] truni.sk
Telefón: +421 33 5939213


Personálne oddelenie

Ing. Eva Lačná, e-mail: eva.lacna [at] truni.sk
Telefón: +421 33 5939399


Oddelenie vedy, výskumu a edičnej činnosti

Elena Janusová, e-mail: elena.janusova [at] truni.sk
Telefón: +421 33 5939384


Oddelenie informačných systémov

Ing. Milan Richnák, e-mail: milan.richnak [at] truni.sk
Telefón: +421 33 5939290