Skočiť na hlavný obsah

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave udeľuje dňa 22. septembra 2022

 

rektorské voľno

 

zamestnancom, ktorí sa zúčastnia turisticko-športového podujatia Deň Trnavskej univerzity a študentom Trnavskej univerzity v Trnave.

 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc., v. r.
rektor Trnavskej univerzity v Trnave