Skočiť na hlavný obsah

Katedra filozofie FF TU v Trnave vypisuje katedrové kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ). Študenti bakalárskeho alebo magisterského stupňa sa takto môžu zapojiť do vedeckého života napísaním odbornej práce v rozsahu 15 – 20 normostrán (27000 – 36000 znakov, vrátane medzier a poznámok pod čiarou), ktorá bude neskôr (začiatkom LS) predstavená na samostatnom podujatí (katedrovej študentskej konferencii). Práce budú hodnotené komisiou pre ŠVOČ a tie, ktoré najúspešnejšie splnia kritériá odborného textu, budú navrhnuté na publikovanie a ich autori budú odmenení knižnými cenami. Všetkým zúčastneným sa bude podujatie počítať ako účasť na Odbornom vedeckom podujatí (získavajú zaň kredity). Autori najlepších prác sa budú môcť následne zapojiť do celoslovenského kola ŠVOČ. Odporúčame záujemcom, aby si k téme svojej práce zvolili konzultanta z radov pedagógov a doktorandov, ktorý ich bude sprevádzať pri písaní práce.

Do študentskej vedeckej odbornej činnosti sa môžu prihlásiť študenti Filozofie a Kognitívnych štúdií, a to samostatne, alebo do súťaže môžu byť (so súhlasom študenta) pedagógmi nominované najlepšie semestrálne práce študentov. Termín na odovzdanie prihlášok je 31. marec 2018. Prihláška obsahuje meno a priezvisko, názov práce, meno a priezvisko konzultanta a krátku anotáciu (do 200 slov) o zámere práce. Prihlášku môžete odovzdať osobne na Katedre filozofie alebo zaslaním e-mailu na adresu filozof [at] truni.sk. Termín odovzdania práce pre katedrové kolo je 1. máj 2018.

 

VIAC INFO NÁJDETE TU.