Skočiť na hlavný obsah

Vážená odborná verejnosť,

pred časom sme Vás srdečne pozvali prihlásiť sa do diskusie vedeckého interdisciplinárneho národného kolokvia Tekutá zodpovednosť na Slovensku, ktoré sa uskutoční dňa 30. septembra 2019 v priestoroch Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Ďakujeme všetkým, ktorí reagovali na naše pozvanie a zaslali nám svoje prihlášky.

Plánovaná diskusia je pilotným vstupom do problematiky Prenos osobnej zodpovednosti ako modernej výhovorky a jeho postmoderného riešenia, v súvislosti s plnením úloh grantu KEGA 008TTU-4/2019 – 2021, v spolupráci dvoch katedier  FFTU v Trnave (garancia, organizácia kolokvia a editácia výstupov): Katedry etiky a morálnej filozofie a Katedry politológie. V prípade tohoročného stretnutia ide o prvotné vymedzenie tém, identifikáciu predmetných káuz a harmonizáciu špecifickej interdisciplinárnej terminológie vzhľadom k prezentovaným záujmom odbornej i laickej verejnosti v oblasti školstva, zdravotníctva, menšín a médií na Slovensku.

Z organizačných dôvodov je prihlasovanie do aktívnej diskusie obmedzené, preto v prípade záujmu o pasívnu účasť, organizátori prosia o dodatočné prihlásenie, avšak najneskôr do 27.9.2019. V prílohách nájdete pozvánku, pokyny k prihláseniu, rámcový program kolokvia a zborník abstraktov.

Publikácia Zborník abstraktov a materiálov pre potreby pilotnej národnej diskusie na tému Tekutá zodpovednosť na Slovensku bude zverejnený na budúci týždeň a v printovej podobe k dispozícii na kolokviu.

S pozdravom

Organizátori kolokvia
Katedra etiky a morálnej filozofie a Katedra politológie
Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Prílohy:
Pozvánka
Formulár na dodatočné prihlásenie
Rámcový program
Zborník zaslaných abstraktov
Správa