Skočiť na hlavný obsah

SPRÁVA Z KONFERENCIE: Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15.10.2020) - online medzinárodná interdisciplinárna konferencia

 

Krátka správa z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie na tému Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15/10/2020 ONLINE)/ Short Report on the International Interdisciplinary Conference on Topic Actual Models of Evasions out of Personal Responsibility: Slovakia and Europe  (15/10/2020 ONLINE)

 

02. november 2020