Skočiť na hlavný obsah

 

Vážení členovia akademickej obce Filozofickej fakulty TU
dovoľujeme si Vám oznámiť výsledky volieb do študentskej časti
Akademického senátu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
ktoré sa konali v dňoch 25. – 27. 4. 2022

 

Výsledky sčítania hlasov:

Bc. Dominika Koritková (Psychológia, 1.roč. Mgr.) 113 hlasov
Bc. Zuzana Morongová (Psychológia, 1. roč. Mgr.) 118 hlasov
Bc. Patrícia Šuhajdová  (Psychológia, 1. roč. Mgr.) 108 hlasov
Nikola Slichová (Psychológia, 1.roč. Bc.) 106 hlasov
Denisa Želinská (Psychológia, 1. roč. Bc.) 107 hlasov
Timotej Čambál (História, 1. roč. Bc.) 32 hlasov
Martin Lettler (História, 2. roč. Bc.) 16 hlasov
Danyil Tsybulko (Politológia, 1. roč. Mgr.) 35 hlasov
Dominik Búzek (Politológia, 3. roč. Bc.) 9 hlasov
Timotej Birtus (Psychológia, 2. roč. Mgr.) 54 hlasov
Alexander Tomík (Sociológia, 2. roč. Bc.) 20 hlasov
Mykhailo Erdeli (Sociológia, 2. roč. Bc.) 22 hlasov

 

Piati kandidáti s najvyšším počtom hlasov boli zvolení do študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty TU a to menovite:

Bc. Zuzana Morongová,

Bc. Dominika Koritková,

Bc. Patrícia Šuhajdová,

Denisa Želinská,

Nikola Slichová.

 

Mgr. Michal Kohút, PhD., v.r.
predseda volebnej komisie

Stiahni PDF