Skočiť na hlavný obsah

1. Dodatočný zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov v systéme MAIS sa uskutoční nasledovne:

Príprava predmetov: 14.02.2022 (od 8:00) - 15.02.2022 (do 7:59)
(zverejnené pedagógom)

Prihlasovanie sa na predmety: 15.02.2022 (od 8:00) - 16.02.2022 (do 7:59)
(prístupné študentom)

Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 16.02.2022 (od 8:00) - 17.02.2022 (do 7:59)
(zverejnené pedagógom)

Zverejnenie výsledkov: 17.02.2022 (od 8:00) — 18.02.2022 (do 7:59)
(prístupné študentom)

 

2. Informácie o povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetoch sú k dispozícii v systéme
MAIS-VEREJNÝ PORTÁL-Študijné programy