Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Acta Psychologica Tyrnaviensia

Na tejto stránke si môžete stiahnúť články zo zborníkov Acta Psychologica Tyrnaviensia.

 

Acta Psychologica Tyrnaviensia 21 (r. 2017)

Celý zborník si môžete stiahnúť tu: Stiahnúť

Pozvané príspevky:

Imrich Ruisel - Inteligencia v kontexte múdrosti

Dorota Kornas-Biela, Aleksandra Biela-Wołońciej - Selected psychosocial and psycholinguistic aspects of a consumptionist lifestyle

Adam Biela - The behavioral economic approach in consumer decision analysis

Výskumné smerovanie katedry:

Peter Halama, Peter Žitný, Michal Kohút - Aplikácia moderných psychometrických postupov v adaptácii a analýze psychologických testov

Daniela Jánošíková, Marián Špajdel - Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu

Marián Špajdel - Vzťah kognitívnych schopností a funkčnej asymetrie mozgových hemisfér

Mária Dědová, Iveta Schusterová - Násilie a šikanovanie z aspektu teórie, výskumu a praxe

Kinga Izsóf Jurásová, Marína Bednárová - Nerozhodnosť v kontexte rezistencie voči zmene a vybraných spôsobov rozhodovania

Zuzana Vašková, Mária Dědová - Percepcia sociálnej opory, sebaúčinnosti, skupinovej účinnosti v súvislosti so šikanovaním

Iveta Schusterová - Možnosti pohybovej terapie s tanečnými prvkami pri zúskostňujúcom sebaobraze u obetí násilia s posttraumatickou stresovou poruchou

Jana Kunová - Konštruktívne a kategorické myslenie v súvislosti s konceptom boha a zmysluplnosťou

Jana Vindišová - Výskyt emocionálneho distresu u pacientov so sclerosis multiplex s v perspektíve bio – psycho – sociálneho modelu

Peter Žitný - Iracionálne kognície z aspektu sociálnej nespravodlivosti v medziľudských vzťahoch

Lucia Martinčeková - Využitie edukačnej intervencie odpustením pri práci s rodičom po vražde dieťaťa

Michal Kohút - Odlišné fungovanie položiek medzi mužmi a ženami v Inventári Veľkej Päťky (BFI)

Veronika Kohútová - Špecifiká poradenského vzťahu s adolescentami v dištančnom poradenstve

Simona Navarová, Daniela Jánošíková, Marián Špajdel - Poruchy autistického spektra – vybraté kognitívne špecifiká v diagnostickom procese

Kinga Izsóf Jurásová - Estetické hodnotenie umeleckých diel v kontexte osobnosti, odbornosti a emocionálneho stavu diváka

Mária Dědová - Spokojnosť so životom z pohľadu učiteľov

Lenka Náčinová, Mária Dědová - Význam copingových stratégií v kontexte intervencie šikanovania u pedagógov

Služby psychologického poradenstva na Trnavskej univerzite

Eva Naništová, Mária Dědová - K(roky) etablovania Psychologickej ambulancie na Trnavskej univerzite

Recenzie

Mária Dědová - Pedagogická a školská psychológia

Mária Dědová - Výskum šikanovania v prostredí školy

Marián Špajdel - Digitálna demencia (?)