Skočiť na hlavný obsah

Vedúci katedry:

doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

Tajomník:

doc. PhDr. Peter Žitný, PhD.

 

Katedrový správca MAIS/EZP a kreditový poradca:

Mgr. Michal Kohút, PhD.

Katedrový kariérny poradca:

Mgr. Veronika Kohútová, PhD.

 

Interní zamestnanci:

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.

doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.

doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.

PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD.

PhDr. Daniela Jánošíková, PhD.

Mgr. Jana Vindišová, PhD.

Mgr. Iveta Schusterová, PhD.

Mgr. Mário Schwarz, PhD.

Mgr. Jana Kunová, PhD.

Mgr. Lucia Záhorcová, PhD.

Mgr. Mária Kozelková, PhD.

 

Externí zamestnanci:

prof. PhDr. Ján Grác, CSc., DrSc.

prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.

doc. ThLic. MUDr. Marian Mráz, PhD.

RNDr. Barbora Cimrová, PhD.

 

Interní doktorandi:

Mgr. Filip Uhrovič

Mgr. Denisa Marcinechová

 

Externí doktorandi: 

Mgr. Veronika Biblová

Mgr. Alexander Gregor

Mgr. Eva Rajčaniová