Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Personálne zabezpečenie katedry psychológie

Vedúci katedry:

Doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

Tajomník:

PhDr. Peter Žitný, PhD.


Interní zamestnanci:

Prof. PhDr. Ján Grác, CSc., DrSc.

Prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

Doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.

PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD.

PhDr. Mária Dědová, PhD.

PhDr. Daniela Jánošíková, PhD.

Mgr. Jana Vindišová, PhD.

PhDr. Linda Katona, PhD.

Mgr. Iveta Schusterová, PhD.

Mgr. Mário Schwarz, PhD.

Mgr. Jana Kunová, PhD.

Mgr. Lucia Záhorcová, PhD.

Mgr. Michal Kohút, PhD.

 

Externí zamestnanci:

Prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.

Doc. ThLic. MUDr. Marian Mráz, PhD.

RNDr. Barbora Cimrová, PhD.

Mgr. Mária Kozelková, PhD.

 

Interní doktorandi:

Mgr. Veronika Kohútová

Mgr. Filip Uhrovič

Mgr. Patrik Havan

Mgr. Denisa Marcinechová

Mgr. Peter Teličák

 

Externí doktorandi: 

Mgr. Veronika Biblová

Mgr. Alexander Gregor

Mgr. Eva Rajčaniová