Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Personálne zabezpečenie katedry psychológie

Vedúci katedry:

Doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

Tajomník:

PhDr. Peter Žitný, PhD.


Interní zamestnanci:

Prof. Dr. hab. Adam Biela

Prof. PhDr. Ján Grác, CSc., DrSc.

Doc. PhDr. Eva Naništová, CSc.

Prof. Peter Halama, PhD.

PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD.

Mgr. Mária Dědová, PhD.

PhDr. Daniela Jánošíková, PhD.

Mgr. Jana Vindišová, PhD.

PhDr. Linda Katona, PhD.

Mgr. Iveta Schusterová, PhD.

Mgr. Mário Schwarz, PhD.

Mgr. Jana Kunová, PhD.

 

Externí zamestnanci:

Prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.

Doc. ThLic. MUDr. Marian Mráz, PhD.

RNDr. Barbora Cimrová, PhD.

Mgr. Mária Kozelková, PhD.

 

Interní doktorandi:

Mgr. Michal Kohút

Mgr. Lucia Martinčeková

Mgr. Simona Navarová