Skočiť na hlavný obsah

Vedúci katedry:

doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

Tajomník:

PhDr. Peter Žitný, PhD.

 

Katedrový správca MAIS/EZP a kreditový poradca:

Mgr. Michal Kohút, PhD.

Katedrový kariérny poradca:

Mgr. Veronika Kohútová, PhD.

Interní zamestnanci:

prof. PhDr. Ján Grác, CSc., DrSc.

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.

doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc.

PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD.

doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.

PhDr. Daniela Jánošíková, PhD.

Mgr. Jana Vindišová, PhD.

PhDr. Linda Katona, PhD.

Mgr. Iveta Schusterová, PhD.

Mgr. Mário Schwarz, PhD.

Mgr. Jana Kunová, PhD.

Mgr. Lucia Záhorcová, PhD.

 

 

Externí zamestnanci:

prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.

doc. ThLic. MUDr. Marian Mráz, PhD.

RNDr. Barbora Cimrová, PhD.

Mgr. Mária Kozelková, PhD.

 

Interní doktorandi:

Mgr. Filip Uhrovič

Mgr. Patrik Havan

Mgr. Denisa Marcinechová

Mgr. Peter Teličák

 

Externí doktorandi: 

Mgr. Veronika Biblová

Mgr. Alexander Gregor

Mgr. Eva Rajčaniová