Skočiť na hlavný obsah

Vedúca katedry
doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD.

Tajomníčka
Mgr. Zuzana Dzurňáková, PhD.

Študijný poradca pre bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium
Mgr. Katarína Ihringová, PhD.

Katedrový správca MAIS
Mgr. Katarína Ihringová, PhD.

Osoba zodpovedná za uskutočnenie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu Filozofia na všetkých stupňoch
prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Profesori
prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.
prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.
prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.

Docenti
doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD.

Odborní asistenti
Mgr. Zuzana Dzurňáková, PhD.
Mgr. Katarína Ihringová, PhD.
Mgr. Peter Megyeši, PhD.

Interní doktorandi
Mgr. Martina Vyskupová
Mgr. Adrián Kobetič
Mgr. Adam Korcsmáros
Mgr. Katarína Orviská

Externí doktorandi
Mgr. Eva Hasalová
Mgr. Andrea Smitková

Externá vyučujúca (pre akademický rok 2021-2022)
Dr. Laia Anguix Gardens, Libraries and Museums (GLAM) University of Oxford