Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Lekárska starostlivosť

MUDr. A. Schmiesterová
Budova polikliniky, 1. posch., č.d. 105
Starohájska 2, Trnava
tel. 033/595 3111

MUDr. A. Demovičová
Budova polikliniky
Starohájska 2, Trnava
tel. 033 / 550 30 21


Zubná ambulancia:
MUDr. D. Tvrdá
Budova polikliniky, 3. posch., č.d. 312
Starohájska 2, Trnava
tel. 033/550 14 87