Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Tútoring

Tútori na Filozofickej fakulte TU v Trnave

Milé študentky a študenti prvých ročníkov bakalárskeho štúdia, dovoľujeme si Vám predstaviť tútorov, ktorí Vám radi a ochotne budú pomáhať so študijnými otázkami na začiatku Vášho štúdia na našej fakulte. Neváhajte sa obrátiť s otázkou na kolegu z vyššieho ročníka prostredníctvom osobného emailu!

Katedra dejín a teórie umenia
Melánia Martincová- melania.martincova@tvu.sk

Katedra histórie
Martin Užovič – martin.uzovic@tvu.sk
Dominik Zužo- dominik.zuzo@tvu.sk

Katedra filozofie
Viktória Orbánová – viktoria.orbanova@tvu.sk
Helena Jucková- helena.juckova@tvu.sk

Katedra klasickej archeológie
Barbora Adamikova- barbora.adamikova@tvu.sk

Katedra politológie
Samuel Pekár – samuel.pekar@tvu.sk
Veronika Miklovičová- veronika.miklovičova@tvu.sk

Katedra psychológie
Daniela Jenisová- daniela.jenisova@tvu.sk
Adrián Olšiak-adam.olsiak@tvu.sk
Juliana Bartová –juliana.bartova@tvu.sk
Katarína Hodálová – katarina.hodalova@tvu.sk
Ľudmila Podolinská – ludmila.podolinska@tvu.sk
Simona Mačicová –simona.macicova@tvu.sk
Laura Badalová –laura.badalova@tvu.sk
Kristián Derka-kristian.derka@tvu.sk