Skočiť na hlavný obsah

Tútori na Filozofickej fakulte TU v Trnave

Milé študentky a študenti prvých ročníkov bakalárskeho štúdia, dovoľujeme si Vám predstaviť tútorov, ktorí Vám radi a ochotne budú pomáhať so študijnými otázkami na začiatku Vášho štúdia na našej fakulte. Neváhajte sa obrátiť s otázkou na kolegu z vyššieho ročníka prostredníctvom osobného emailu!

Katedra dejín a teórie umenia
Melánia Martincová- melania.martincova [at] tvu.sk

Katedra histórie
Martin Užovič – martin.uzovic [at] tvu.sk
Dominik Zužo- dominik.zuzo [at] tvu.sk

Katedra filozofie
Viktória Orbánová – viktoria.orbanova [at] tvu.sk
Helena Jucková- helena.juckova [at] tvu.sk

Katedra klasickej archeológie
Barbora Adamikova- barbora.adamikova [at] tvu.sk

Katedra politológie
Samuel Pekár – samuel.pekar [at] tvu.sk
Veronika Miklovičová- ova [at] tvu.sk">veronika.miklovičova [at] tvu.sk

Katedra psychológie
Daniela Jenisová- daniela.jenisova [at] tvu.sk
Adrián iak-adam.olsiak [at] tvu.sk">Olšiak-adam.olsiak [at] tvu.sk
Juliana Bartová –juliana.bartova [at] tvu.sk
Katarína Hodálová – katarina.hodalova [at] tvu.sk
Ľudmila Podolinská – ludmila.podolinska [at] tvu.sk
Simona Mačicová –simona.macicova [at] tvu.sk
Laura Badalová –laura.badalova [at] tvu.sk
Kristián Derka-kristian.derka [at] tvu.sk