Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Školné

Výška školného na akademický rok 2017/2018 PDF
(Vyhláška rektora TU č. 9/2016)

Výška školného na akademický rok 2016/2017 PDF
(Vyhláška rektora TU č. 9/2015)
Dodatok č.1 k Vyhláške rektora TU č. 9/2015 PDF