Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Letná škola archeológie pod vodou na chorvátskom Pašmane

V spolupráci s Katedrou archeológie Zadarskej univerzity a spoločnosťou ARS NAUTICA plánujeme aj v roku 2018 zorganizovať LETNÚ ŠKOLU ARCHEOLÓGIE POD VODOU pre našich študentov, študentov archeológie z iných univerzít, kolegov archeológov i potápačov zaujímajúcich sa o ochranu kultúrneho dedičstva.
Chorvátsku stranu zastrešuje Prof. Irena Radić Rossi a Katarina Batur.

 

Cieľom akcie je zoznámiť sa s výskumom v optimálnych podmienkach (oproti slovenským vodám); osvojiť si, prípadne zlepšiť dokumentačné a výskumné metódy pod vodou a diskusia o ochrane pamiatok pod vodou a v jej blízkosti na Slovensku.

Program minulého roka je k dispozícii tu. Aktuálny program pre rok 2018 bude známy v auguste a zohľadní skúsenosti a počet účastníkov.

Termín: 1.-9.9.2018
Lokalita: ostrov Pašman, Chorvátsko

Účastníci si zabezpečujú: vlastnú potápačskú výstroj, cestu, poistenie, stravu. Podmienkou je potápačský preukaz (min. OWD/P*, optimálne AOWD/P**).

Na mieste je zabezpečené: fľaše, vzduch, ubytovanie, doprava na miesto výskumu. (o cene sa informujte na miroslava.danovaAtruni.sk)

Deadline na prihlásenie a dodanie kópií preukazov je 22.7.2018.

Kontakt: Mgr. Miroslava Daňová, PhD.

 

Letná škola je úzko spojená s cieľmi projektu VEGA 2/0146/18 (Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou), na ktorom spolupracujeme s Archeologickým ústavom SAV v Nitre.