Skočiť na hlavný obsah

prof. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD., predseda

prof. PhDr. Ľudmila Malíková, PhD.

prof. Mgr. Peter Šajda, PhD.

prof. PhDr. Vladimír Varsik, CSc.

prof. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

prof. Mgr. Miloš Marek, PhD.

doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD.

Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.

Mgr. Katarína Karabová, PhD.