Skočiť na hlavný obsah
Otvoriť obrázok Empatia a umenie: pohľady, kontexty, interpretácie Katarína Ihringová (ed.)
Obalka Studia Historica Tyrnaviensia Iuvenilia II. M. Tihányiová (zost.)
Obalka Studia Historica Tyrnaviensia XXIII 1/2023 M. Franko/Z. Lopatková
Obalka DOCTORANDORUM DIES 2023 M. Dědová/E. Hrnčiarik/Z. Lopatková
Otvoriť obrázok Studia Historica Tyrnaviensia XXII 2/2022 Zuzana Lopatková (šéfredaktor), Michal Franko (výkonný redaktor)
Otvoriť obrázok Studia Historica Tyrnaviensia XXII 1/2022 Zuzana Lopatková (šéfredaktor), Michal Franko (výkonný redaktor)
Otvoriť obrázok Studia Historica Tyrnaviensia XXI 2/2021 Zuzana Lopatková (šéfredaktor), Michal Franko (výkonný redaktor)
Obalka Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku II. Z. Lopatková (ed.)
Obalka VÍŤAZNÉ OBLÚKY: Symbol rímskej vlády v každodennom živote M. Daňová/T. Kolon
Obalka SOCIETAS & HUMANITAS III. M. Dědová/M. Martinkovič (zost.)