Skočiť na hlavný obsah
Autor
Katarína Karabová - Andrej Démuth (eds.)
Vydavateľstvo
Spolok Slovákov v Poľsku - Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2016
Jazyk
slovenský - latinský
Počet strán
168
ISBN
978-83-7490-886-3

Trnavská univerzita nielenže predstavovala svojho času jedinú úplnú univerzitu v Uhorsku aj v Trnave a na celom Slovensku. Jej reputácia dosahovala úroveň najlepších európskych univerzít a jej kníhtlačiareň, observatórium, lekáreň či botanická záhrada dosvedčujú jej európske rozmery. Napriek tomu neveľa vieme o samotných dielach autorov, ktorí v Trnave pôsobili, ich myslení či rozhľade a ich duchovný svet nám zostáva skrytý a vzdialený. Jedným z dôvodov tejto neznalosti je nepochybne neprístupnosť prác trnavských filozofov slovenskému čitateľovi. Táto neprístupnosť spočíva vo fyzickej nedostupnosti niektorých tyrnavík, nachádzajúcich sa často len v historických archívoch zahraničných či cirkevných knižníc (Budapešť, Olomouc, Ostrihom). Inú formu neprístupnosti predstavuje jazyk týchto prác – latinčina a relatívne intelektuálne už vzdialená forma myslenia a písania... Predkladaný text je súčasťou širšieho a dlhodobého projektu slovenských filozofov a klasických filológov sprístupniť texty a myslenie intelektuálov pôsobiacich na pôvodnej Trnavskej univerzite.