Skočiť na hlavný obsah
Autor
P. Fandli
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2021
Jazyk
slovenský
Počet strán
156
ISBN
978-80-568-0469-8

Predkladaná monografia pojednáva o etickej reflexií súčasnej spoločnosti, ktorá sa v súčasnosti ocitá vo veľmi hlbokej sociálnej, kultúrnej, hodnotovej a intelektuálnej kríze. Poukazuje na zdroje dnešného problému vykorenenosti a tekutosti súčasného človeka, hľadajúc a odkrývajúc pôvod šíriaceho sa pocitu neistoty a nestability. Tieto myšlienky významne prispievajú k potrebnej seba-reflexii, ktorá poukazuje na hodnotové základy a orientáciu dnešnej tekutej spoločnosti a zároveň prispievajú k širšej interdisciplinárnej diskusií.