Skočiť na hlavný obsah
Autor
Erika Juríková - Daniel Škoviera - Pavol Valachovič
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU - Slovenská jednota klasickách filológov pri SAV
Rok vydania
2006
Jazyk
slovenský, český, latinský
Počet strán
168
ISBN
80-8082-104-6

Členovia Katedry klasických jazykov v spolupráci so Slovenskou jednotou klasických filológov prinášajú odbornej verejnosti Bibliografiu gréckych a latinských štúdií v Slovenskej republike za roky 1993 – 2005, ktorá je prvým zoznamom vedeckých prác o antickom staroveku či súvisiacich s klasickými štúdiami od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993, Okruh záberu katalógu sa tak rozšíril aj na medievalistiku, neolatinistiku, či klasicko-archeologické, byzantologické a novogrécke štúdie. Do zoznamu boli zaradené práce nielen slovenských vedcov, ale všetkých tých, ktorí na území Slovenska v rozpätí týchto rokov pôsobili a publikovali, ako i tie práce slovenských vedcov, ktoré vyšli v zahraničí.