Skočiť na hlavný obsah
Autor
Erika Juríková - Daniel Škoviera - Pavol Valachovič
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Towarzystwo Słowaków w Polsce
Rok vydania
2019
Jazyk
slovenský, český, latinský
Počet strán
166
ISBN
978-83-7490-546-6

Na predchádzajúci zväzok Bibliografie gréckych a latinských štúdií v Slovenskej republike za roky 1993 – 2005 teraz nadväzuje zväzok zahŕňajúci obdobie piatich rokov medzi rokmi 2006 až 2010, ktorý sa pridŕža zásad predchádzajúceho zväzku. Ak sa k editorom informácie o niektorých publikáciách dostali z hocakého dôvodu neskoro, zaradili ich do tohto zväzku bez odlíšenia. Doplnené sú aj diela, ktoré odzneli ako rozhlasové relácie a teda takto boli uverejnené. Hranica vročenia 2010 je zachovaná dôsledne a prekročená iba pri novších recenziách, ktoré sa zaraďujú k príslušným publikáciám. Údaje o prácach z oblasti vied o antickom staroveku v širokom ponímaní, ktoré sčasti zaslali sami autori a sčasti boli získané excerpciou zborníkov a periodík, sú utriedené do zvyčajných kapitol. Kvôli lepšej prehľadnosti sa editori rozhodli pridať novú podkapitolu osobitne zameranú na historickú Trnavskú univerzitu z rokov 1635 až 1777. Brali totiž do úvahy, že v sledovanom období sa zintenzívnilo bádanie zamerané na túto inštitúciu. Do byzantologickej kapitoly sú začlenené výlučne tie práce, ktoré sa prednostne zameriavajú na jazyk, literatúru, ako aj kultúru daného obdobia.