Skočiť na hlavný obsah
Autor
Radoslava Ristovská
Vydavateľstvo
Vydavateľstvo Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied
Rok vydania
2021
Jazyk
slovenský
Počet strán
164
ISBN
978-80-568-0428-5
Cena
21,90 €

Autorka v monografii približuje každodenný život siedmich generácií chotekovského rodu v Dolnej Krupej a ich potomstva od začiatku 19. storočia. Práca však nekončí rokom 1945, kedy dochádza k poštátneniu ich majetkov, ale pokračuje až do súčasnosti, kde sa autorka pokúsila zmapovať aj život najmladších známych potomkov dolnokrupských Chotekovcov. Autorka spracovala archívne pramene zo slovenských archívov, českého Státního oblastního archivu v Prahe, rakúskeho Haus-, Hof- und Staatsarchiv vo Viedni, ale aj vlastnú súkromnú korešpondenciu s členmi rodu či videozáznamy zo stretnutia s nimi. Prvé dve kapitoly majú dejiny českých Chotekovcov a dolnokrupských Brunšvikovcov – predkov grófa Hermana Choteka a grófky Henriety Brunšvikovej, ktorí sú zakladateľmi dolnokrupskej línie chotekovského rodu a patrí im tretia kapitola. Nasledujú ich potomkovia – Hermína, vydatá grófka Folliot de Crenneville a jej potomstvo, gróf Otto Chotek a gróf Rudolf I. Chotek a jeho deti – gróf Rudolf II. Chotek, ružová grófka Mária Henrieta Choteková a Gabriela, vydatá grófka Schönbornová a práve jej potomkovia. Zaujímavým doplnením sú určite aj udalosti, ktoré zasiahli kaštieľ v Dolnej Krupej krátko po roku 1945. Práca je doplnená o rodokmene a početné fotografie, z ktorých viaceré dodnes ešte neboli publikované a pôvodom sú z viedenského archívu či z vlastníctva markízy Márie Lujzy Pallavicino a pani Walburgy Shearer Brietenfeld.

 

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, knizne-publikacie, dolnokrupski-chotekovci-ich-potomkovia-od-zaciatku-19-storocia-do-sucasnosti