Skočiť na hlavný obsah
Autor
Katarína Karabová
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania
2021
Jazyk
slovenský, latinský
Počet strán
74
ISBN
978-80-568-0453-7

Edícia Opera Latino-Slovaca Electronica si kladie za cieľ sprístupňovať odbornej i laickej verejnosti menej známe originálne latinské texty spolu s ich slovenským prekladom. Predkladané dielo sprostredkúva čitateľovi vedeckú dišputu, ktorá pojednáva o láskavosti, pravdovravnosti a duchaplnosti, troch cnostiach prejavujúcich sa v styku s ľuďmi. Etickú dišputu predniesol v roku 1642 pred komisiou na gymnáziu v Ružomberku Peter Zolnaj. Dišputa v troch častiach prezentuje vybrané homiletické vlastnosti, pričom jej autor dômyselne využíva tradičné prvky vedeckých pojednaní používané v tom období. Bilingválna latinsko-slovenská publikácia obsahuje úvodnú štúdiu s uvedením do problematiky, edičnú poznámku s kritériami zvolenými pri prepise originálneho latinského textu a súhrn dostupnej odbornej literatúry.