Skočiť na hlavný obsah
Autor
Daniel Škoviera
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2009
Jazyk
latinsko-slovenské vydanie
Počet strán
165
ISBN
978-80-8082-222-
Cena
6 €

Ján Kazi (1686 – 1759), levický rodák, člen Spoločnosti Ježišovej, napísal k slávnostnej promócii bakalárov slobodných umení a filozofie roku 1710 obsahovo i formálne zaujímavý spis, ktorého cieľom je konfrontovať antických stoikov a kresťanských stoikov alias jezuitov, ktorí nielen uskutočňujú zásady starovekých filozofov, ale završujú ich na vyššej úrovni. Rámec fabuly tvorí autorov sen, v ktorom navštívi dva ostrovy stoikov a oboznamuje sa s verejným životom a zákonmi jednej i druhej obce. Dielo má prozimetrickú formu, pričom veršované časti kvantitatívne podstatne prevyšujú pasáže v próze a ponúkajú nezvyčajne pestré spektrum metier. Edícia prináša latinskú pôvodinu a súbežný slovenský preklad spisu, obsiahlu takisto dvojjazyčný predhovor o živote a diele autora, o promočnom spise a zásadách edície. Súčasťou vydania je bibliografia a registre mien a ustálených zvratov.   

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, knizne-publikacie, joannes-kazi-stoa-vetus-et-nova-jan-kazi-stara-nova-stoa