Skočiť na hlavný obsah
Autor
Tomáš Jahelka, Pavol Krištof, Marcel Martinkovič
Vydavateľstvo
TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, spoločné vydavateľstvo Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied
Rok vydania
2021
Jazyk
slovenský
Počet strán
214
ISBN
978-80-568-0436-0
Cena
14 €

Dejiny slovenského politického myslenia sú zaujímavou konfrontáciou rozdielnych koncepcií rozvoja národných špecifík a zabezpečenia kolektívnych a občianskych práv. Okrem známych osobností sa publikácia venuje aj menej známym predstaviteľom slovenského národotvorného myslenia. Uvádzané témy a preberaní myslitelia predstavujú zároveň ideové, ale často aj osobnostné protiklady. Viaceré navzájom protirečivé koncepcie však vytvárali myšlienkovú konkurenciu dôležitú pre rozvoj kultúrnopolitických aktivít slovenských vzdelancov. Z priblížených osobností národotvorného procesu sa stali všeobecne známe tie, ktorých myšlienky sa historicky presadili alebo zásadným spôsobom determinovali proces národnej emancipácie Slovákov. Viaceré z nich sa stali súčasťou národnej mytológie. Avšak slovenské politické myslenie je oveľa pluralistickejšie a myšlienkovo bohatšie, ako by mohol naznačovať reduktívny nacionalistický naratív prítomný aj v prejavoch novodobých politických aktérov.

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, knizne-publikacie, kapitoly-z-dejin-slovenskeho-politickeho-myslenia-i