Skočiť na hlavný obsah
Autor
Lenka Diener, Tomáš Jahelka, editori
Vydavateľstvo
TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, spoločné vydavateľstvo Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied
Rok vydania
2021
Jazyk
slovenský
Počet strán
195
ISBN
978-80-568-0433-9

V súčasnej Európe je viditeľný trend posilňovania politických strán a hnutí vyznačujúcich sa radikálnym politickým štýlom a rétorikou. Tieto politické subjekty častokrát odmietajú doterajší systém zastupiteľskej demokracie ako údajne prekonanú a zastaranú paradigmu. Dnešné demokracie sú vystavené množstvu rizík, ktoré súvisia s nárastom politickej negramotnosti, nekritickej práce s informáciami, konformizmom masovej kultúry a tiež hodnotovým a morálnym relativizmom, z ktorého sa živí ideologický extrémizmus. Autori jednotlivých štúdií sa pokúsili reflektovať tieto trendy a celkovú súčasnú krízu demokracie. Zároveň vo svojich príspevkoch prezentujú rôzne a niekedy odlišné pohľady na skúmanú problematiku, čo poukazuje na zložitosť a multikauzalitu skúmaného fenoménu.