Skočiť na hlavný obsah
Autor
Michal Franko
Vydavateľstvo
Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied
Rok vydania
2021
Jazyk
slovenský
Počet strán
213
ISBN
978-80-568-0426-1
Cena
14,90 €

Výskum a stav poznania dejín vinohradníctva je v súčasnosti na veľmi dobrej úrovni, ale stále existujú témy, ktoré sa doposiaľ nedočkali hlbšieho spracovania. Autor si preto zobral na „mušku“ malokarpatské vinohradnícke poriadky, ktoré majú pevné miesto v problematike dejín vinohradníctva a vinárstva na našom území. Čitateľovi autor stručne predstavuje, čo to vlastne boli vinohradnícke poriadky, naznačuje ich vznik, vývoj, obsah, účel a objasňuje ich filiáciu. Úvodné časti práce poskytujú čitateľovi základné informácie o tzv. meštianskom vinohradníctve, pretože práve mestské prostredie bolo miesto, kde vznikali a odkiaľ sa šírili najstaršie malokarpatské vinohradnícke poriadky. Autor tiež opísal dobové vinohradnícke inštitúcie a hlavné spôsoby organizácie a správy malokarpatských viničných hôr a samotného vinohradníctva. Jeho hlavným cieľom však bolo zozbieranie a publikovanie zachovaných vinohradníckych poriadkov z malokarpatských vinohradníckych lokalít, v chronologickej postupnosti, od najstarších po najmladšie. Väčšinu zozbieraných vinohradníckych poriadkov autor neprekladal do súčasnej slovenčiny, ale prezentoval ich s krátkym úvodom v pôvodnom znení, či už v starej nemčine, maďarčine, ale aj starej slovenčine.
Autor sa zameral predovšetkým na vinohradnícke poriadky najvýznamnejších produkčných centier, ako bola Bratislava, Sv. Jur, Modra či Pezinok. Z týchto miest sa vinohradnícke poriadky šírili do ďalších, viac či menej významnejších vinohradníckych lokalít, ktoré tiež v práci spomína. Obsah malokarpatských vinohradníckych poriadkov z jednotlivých období svedčí o určitej kontinuite v regulácií susedských vzťahov malokarpatských vinohradníkov, dokazuje snahu o organizovanie ich práce, práv a povinností, a tiež naznačuje jednotný právny základ a vývin malokarpatských vinohradníckych lokalít. Táto monografia by mala predovšetkým zjednodušiť prácu bádateľom a záujemcom o túto problematiku. Okrem toho autor verí, že sa stane východiskom, prvým krokom, k hlbšiemu objasneniu problematiky malokarpatských vinohradníckych poriadkov a tiež prehĺbiť poznanie dejín vinohradníctva v malokarpatskom priestore.

 

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, knizne-publikacie, malokarpatske-vinohradnicke-poriadky