Skočiť na hlavný obsah
Autor
T. Dragun
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2022
Jazyk
slovenský, anglický
Počet strán
318
ISBN
978-80-568-0541-1

Hoci od objavenia neskoroantickej pevnosti v Gerulate (dnes Bratislava-Rusovce) ubehlo viac ako 60 rokov, lokalite sa pre obdobie neskorej antiky nevenovala doposiaľ adekvátna pozornosť. Ambíciou vedeckej monografie je preto vyrovnať istý dlh slovenskej archeológie voči výskumu neskorej doby rímskej nielen na našom území, ale aj so zreteľom na posledné etapy vývoja hranice podunajských provincií Noricum a Panónia. Publikácia zahŕňa vyhodnotenie a analýzu architektúry a z väčšej časti nepublikovaného archeologického materiálu uloženého v Archeologickom múzeu Slovenského národného múzea. Z bohatého súboru nálezov bola vybraná čo najadekvátnejšia a najreprezentatívnejšia vzorka. Poníma širokú kolekciu artefaktov počnúc rôznymi druhmi keramiky, skla, kolkovaných tehál, zbraní a vojenského výstroja ale aj iných druhov nálezov. Po prepojení získaných poznatkov bolo možné približne stanoviť dobu výstavby a zániku stavby, rozlíšiť jej stavebné fázy, a to všetko v kontexte poslednej snahy o udržanie až po definitívnu stratu kontroly nad severnou hranicou rímskej provincie Panónia.