Skočiť na hlavný obsah
Autor
S. Anderáková
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2020
Jazyk
slovenský
Počet strán
158
ISBN
978-80-568-0203-8

Neoddeliteľnou súčasťou našich národných dejín sú cirkevné dejiny. Cirkev bola počas niekoľkých stáročí jedinou nositeľkou a sprostredkovateľkou antickej vzdelanosti a duchovných hodnôt, na základe ktorej stojí súčasná moderná kultúra. Fenomén odpustkov nepochybne patrí medzi najvýraznejšie historické javy v stredovekej spoločnosti. Historické udalosti dokumentujú, že ich akceptovanie alebo odmietnutie mali za následok vážne štrukturálne zmeny v spoločnosti a v prípade ich negácie v čase nástupu reformácie sa dokonca stali jedným zo symbolických znakov zániku tradičných stredovekých poriadkov. Monografia s názvom „Odpustkové listiny za vlády Anjouovcov a Žigmunda Luxemburského na území Slovenska“ nám prináša dôležité informácie tak o cirkevných dejinách, ako aj o politickom a verejnom živote našej krajiny. Ide teda o dôležitý jav, ktorý si zaslúži dôkladnú pozornosť zo strany historického výskumu aj v rámci slovenskej historiografie.