Skočiť na hlavný obsah
Autor
Vladimír Rábik
Vydavateľstvo
Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied
Rok vydania
2023
Jazyk
slovenský
Počet strán
351
ISBN
978-80-568-0602-9
Cena
24 €

Po dvoch dieloch úspešnej pramennej edície z pera autorskej dvojice Michal Kušík a Richard Marsina sa odborná verejnosť po viac ako šesťdesiatich rokoch dočkala pokračovania v podobe pramennej edície Registra censuum mediaevalia Slovaciae I. Stredoveké majetkové registre z územia Slovenska I. z dielne prof. Vladimíra Rábika. Už samotný prof. Marsina počas celého života považoval za veľký nedostatok slovenskej historiografie, že výskum urbárov feudálnych panstiev u nás nikdy nebol systematický a nepokračovalo sa v začatom diele.
Urbáre však nie sú výdobytkom novovekých dejín, ale svoj starší vývoj zaznamenali už v období stredoveku, o čom svedčí aj edícia z pera prof. Rábika. Už v 13. storočia sú známe osobité majetkové registre, pričom najstarším zachovanými takýmto dokumentom je majetkový register pre dobrovodské panstvo z roku 1401, ktoré bolo v držbe uhorského magnáta Stibora zo Stiboríc.
Pramenná edícia prináša v prvej časti historiografické exkurzy k vybraným registrom, pričom druhá časť je už samotnou edíciou dvadsiatich siedmich majetkových registrov z obdobia uhorských stredovekých dejín. Nechýbajú ani registre desiatkov a významnou súčasťou práce je aj podrobný miestny register.

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, knizne-publikacie, registra-censuum-mediaevalia-slovaciae-i-stredoveke-majetkove-registre-z-uzemia