Skočiť na hlavný obsah
Autor
Nicol Sipekiová
Vydavateľstvo
Towarzystwo Słowaków w Polsce - Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2015
Jazyk
slovenský - latinský
Počet strán
124
ISBN
978-83-7490-878-8
Cena
8 €

Založenie Trnavskej univerzity v roku 1635 bolo významným historickým momentom v dejinách Trnavy a dôležitým medzníkom v dejinách Uhorska. V úlohe vtedajšej najdôležitejšej vzdelávacej ustanovizne v tomto regióne mala ďalekosiahly vplyv na rôzne sféry spoločnosti. Rukolapne sa tento vplyv prejavil v oblasti produkcie kníh z dielne trnavskej Akademickej tlačiarne, ktorej vydavateľské produkty dnes tvoria bohatý fond trnavských tlačí, tzv. tyrnavík spracovaných zatiaľ len v nepatrnom množstve.

Predmetom nášho výskumného záujmu sa stalo tyrnavikum vydané v roku 1754, učebnica latinského jazyka s názvom Syntaxis ornata seu de tribus Latinae linguae virtutibus, puritate, elegantia, copia, ktorá mala desaťročia svoje stále miesto medzi didaktickými pomôckami slúžiacimi na výučbu latinského jazyka. Naším zámerom bolo nahliadnuť do takmer tri storočia starej príručky latinčiny hlbšie než len po úvodné slová prológu a poskytnúť tak ucelenejší pohľad nielen na konkrétne dielo istého druhu literatúry, ktorý stál donedávna viac-menej na periférii bádateľského záujmu, ale zároveň jeho prostredníctvom načrtnúť obraz vyučovania latinčiny ako istého modelu vzdelávania v jezuitskom školskom systéme, v ktorom táto učebnica našla svoje dlhodobé uplatnenie.

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, knizne-publikacie, syntaxis-ornata-seu-de-tribus-latinae-linguae-virtutibus-puritate-elegantia-copia