Skočiť na hlavný obsah
Autor
Ľudmila Malíková
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2023
Jazyk
slovenský
Počet strán
97
ISBN
ISBN 978-80-568-0611-1

Publikácia si kladie za cieľ prispieť do diskusie o kľúčových otázkach teórie verejnej správy a jej vplyve na fungovanie spoločnosti. Má ambíciu pomôcť čitateľom najmä z radov študentov, pochopiť sociologické a politologické aspekty spojené s etablovaním a fungovaním nových mechanizmov verejnej správy v spoločenskej a politickej praxi predovšetkým na Slovensku. Práca je rozdelená do troch častí, v ktorých sa zaoberá výkladom teórie a základných pojmov verejnej správy a ich implementáciou v kontexte viacúrovňového spravovania EÚ. Samostatná časť je venovaná reforme verejnej správy na Slovensku a problémom, ktoré sprevádzajú proces transformácie systému.