Skočiť na hlavný obsah
Autor
Marián Špajdel
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2021
Jazyk
slovenský
Počet strán
77
ISBN
978-80-568-0400-1

Vysokoškolské skriptá sú určené pre študentov doktorandského stupňa štúdia v odbore Všeobecná a experimentálna psychológia - ako učebný materiál k predmetom „Prístrojové metódy“ a „Experimentálne trendy v psychológii“. Môžu byť nápomocné aj študentom bakalárskeho či magisterského stupňa štúdia v odbore psychológia, ktorí by chceli niektoré z opisovaných prístrojových metód použiť vo výskume pre svoje záverečné práce.

Základ textu tvorí opis vybraných prístrojových metód psychologického výskumu (eyetracking, dichotická stimulácia, technika lateralitovanej prezentácie podnetov, odhad prenatálnych hladín testosterónu, meranie bioelektrickej aktivity kože a meranie prahu splynutia CFFT). Čitateľ sa oboznámi so základnými princípmi fungovania týchto metód, problematika je objasňovaná aj na príkladoch z konkrétnych psychologických výskumov, keďže autor s týmito metódami pracoval. Skriptá nemajú za cieľ poskytnúť vyčerpávajúci opis zvolených metód a techník, ale majú čitateľovi predstaviť základné a najdôležitejšie informácie o týchto metódach, aby bol čitateľ pripravený lepšie porozumieť špecializovaným odborným publikáciám o týchto metódach, ktoré sú dostupne predovšetkým v anglickom jazyku.