Skočiť na hlavný obsah
Autor
M. Petkanič
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2021
Jazyk
slovenský
Počet strán
121
ISBN
78-80-568-0228-1

Kniha je vysokoškolskou učebnicou, ktorá má uviesť študentov do diela významného dánskeho filozofa a náboženského mysliteľa Sørena Kierkegaarda. Jednotlivé kapitoly majú za cieľ oboznámiť čitateľov najmä s kľúčovými existenciálno-filozofickými a etickými témami jeho myslenia, akými sú tri štádiá existencie, teleologické suspendovanie etiky, koncepty existencie, vášne, existenciálneho myslenia a subjektívnej pravdy, štruktúra ľudskej existencie, analýza úzkosti a zúfalstva či etika lásky. Na základe výkladu týchto tém, ktoré sa dotýkajú predovšetkým existenciálnej a etickej roviny Kierkegaardovho diela, autor knihy načrtáva i presahy k náboženskému rozmeru jeho myslenia, ktoré je s jeho uvažovaním nerozlučne späté.

Okrem vecného jadra kniha prináša taktiež bohatý didaktický materiál v podobe príloh, v ktorých môže študent nájsť množstvo užitočných informácií k štúdiu Kierkegaardovho diela. Oddiel odporúčanej literatúry prináša zoznam najaktuálnejších súborných vydaní Kierkegaardovho diela vo svetových jazykoch a v pôvodnej dánčine, takmer kompletnú sekundárnu literatúru venovanú Kierkegaardovi publikovanú v slovenčine a češtine, vrátane prekladov, zoznam všetkých významných medzinárodných seriálových publikácií venujúcich sa výskumu a výkladu Kierkegaardovho diela a tiež veľmi rozsiahly výber svetovej sekundárnej literatúry publikovanej v anglickom jazyku pochádzajúcej z pera renomovaných komentátorov Kierkegaarda. V prílohách nájde študent taktiež odkazy na viaceré užitočné internetové stránky a dva dôležité kompletné zoznamy: zoznam slovenských a českých prekladov Kierkegaardových textov a chronologický zoznam Kierkegaardovho diela.

Práca tak ako celok poskytuje čitateľovi nielen základnú orientáciu v Kierkegaardovom diele, ale zároveň aj podnetnú inšpiráciu na ďalšie rozvíjanie a prehlbovanie mnohých prezentovaných, stále živých a aktuálnych tém.