Skočiť na hlavný obsah
Autor
Klára Kuzmová (ed.)
Vydavateľstvo
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Rok vydania
2011
Jazyk
anglický, nemecký / English, German
Počet strán
342
ISBN
978-80-8082-500-3
Cena
30 €

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Fenomén kultúrnych hraníc a hraničných kultúr v toku času. Od doby bronzovej do neskorej antiky (Trnava, 22.-24. október 2010). Konferencia bola organizovaná pri príležitosti 375. výročia Universitas Tyrnaviensis (1735-1777), prvej univerzity na území Uhorského kráľovstva. Účastníkmi boli bádatelia z 11 krajín (Turecko, Grécko, Bulharsko, Srbsko, Slovinsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Česká republika, USA a Slovenská republika). Zväzok obsahuje 27 príspevkov.

Annotation:
Proceedings of the international conference Phenomena of culture borders and border cultures ccross the passage of time. From the Bronze Age to Late Antiquity (Trnava, 22-24 October 2010). The conference was organized on the occasion of the 375th anniversary of Universitas Tyrnaviensis (1735-1777), the first university in the territory of the Kingdom of Hungary. The participants consisted of scholars from eleven countries (Turkey, Greece, Bulgaria, Serbia, Slovenia, Hungary, Austria, Germany, the Czech Republic, the USA and the Slovak Republic). The volume contains 27 contributions.

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, zborniky-casopisy, anodos-studies-ancient-world-102010