Skočiť na hlavný obsah
Autor
Klára Kuzmová, Vladimír Varsik (eds.)
Vydavateľstvo
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Rok vydania
2014
Jazyk
anglický, nemecký / English, German
Počet strán
332
ISBN
1338-5410

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Umenie a remeslo v toku času. Od doby bronzovej do neskorej antiky (Pezinok, 19.–21. Október 2012). Bola zorganizovaná pri príležitosti 20. výročia obnovenej Trnavskej univerzity v Trnave a 15. výročia jej Katedry klasickej archeológie. Účastníkmi boli bádatelia z ôsmich krajín (Nemecka, Rakúska, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Slovinska, Rumunska a Turecka), ako aj Slovenska, vrátane doktorandov katedry. Zväzok obsahuje 26 príspevkov.

Annotation:
Proceedings of the international conference Arts and crafts over the passage of time. From the Bronze Age to Late Antiquity (Pezinok, 19–21 October 2012). It was organized on the occasion of the 20th anniversary of the re-established Trnava University in Trnava, and the 15th anniversary of its Department of Classical Archaeology. The participants consisted of scholars from eight countries (Germany, Austria, the Czech Republic, Poland, Hungary, Slovenia, Romania and Turkey) in addition to Slovakia, including PhD students of the Department. The volume contains 26 contributions.