Skočiť na hlavný obsah
Autor
Klára Kuzmová (ed.)
Vydavateľstvo
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Rok vydania
2001
Jazyk
anglický, nemecký, fancúzsky / English, German, French
Počet strán
231
ISBN
80-89074-02-2
Cena
20 €

Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia Stredomorie a stredná Európa v kontaktoch a konfrontáciách. Od doby bronzovej do konca antiky (Modra-Harmónia, 23.-25. november 2000). Venované 80-inám Prof. Dr. Bohuslava Novotného. Zväzok obsahuje 22 príspevkov.

Annotation:
Proceedings of the international symposium The Mediterranean and Central Europe in contacts and confrontations. From the Bronze Age until the end of Antiquity (Modra-Harmónia, 23-25 November 2000). Dedicated to the 80th anniversary of Prof. Dr. Bohuslav Novotný. The volume contains 22 contributions.

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, zborniky-casopisy, anodos-studies-ancient-world-12001