Skočiť na hlavný obsah
Autor
Klára Kuzmová, Vladimír Varsik (eds.)
Vydavateľstvo
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Rok vydania
2016
Jazyk
anglický, nemecký / English, German
Počet strán
278
ISBN
1338-5410
Cena
23 €

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Centrum a periféria v toku času. Od doby bronzovej do neskorej antiky (Trnava, 17.–19. október 2014). Účastníci zastupovali okrem Slovenska šesť krajín (Nemecko, Rakúsko, Česká republika, Poľsko, Maďarsko a Turecko). Zväzok obsahuje 21 príspevkov.

Annotation:
Proceedings of the international conference Centre and periphery over the passage of time. From the Bronze Age to Late Antiquity (Trnava, 17–19 October 2014). The participants consisted of scholars from six countries in addition to Slovakia (Germany, Austria, Czech Republic, Poland, Hungary and Turkey). The volume contains 21 articles.

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, zborniky-casopisy, anodos-studies-ancient-world-122012