Skočiť na hlavný obsah
Autor
Klára Kuzmová (ed.)
Vydavateľstvo
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Rok vydania
2019
Jazyk
anglický, nemecký / English, German
Počet strán
264
ISBN
1338-5410

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Staroveké komunity a ich elity. Od doby bronzovej do neskorej antiky (Stredná Európa – Stredomorie – Čierne more). Časť II. Zväzok je venovaný 25. výročiu obnovenej Trnavskej univerzity v Trnave a 20. výročiu Katedry klasickej archeológie. Obsahuje 22 príspevkov.

Annotation:
Proceedings of the international conference Ancient communities and their elites. From the Bronze Age to Late Antiquity (Central Europe – Mediterranean – Black Sea). Part II. The volume is dedicated to the 25th anniversary of the re-established Trnava University in Trnava and the 20th anniversary of Department of Classical Archaeology. It contains 22 contrubutions.