Skočiť na hlavný obsah
Autor
Klára Kuzmová (ed.)
Vydavateľstvo
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Rok vydania
2021
Jazyk
anglický / English
Počet strán
275
ISBN
1338-5410

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie venovanej komunikácii a jej formám (ľudia, predmety, myšlienky) v toku času (doba bronzová – neskorá antika). Časť I. Účastníkmi boli bádatelia z 9 krajín (Česká republika, Grécko, Irán, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Slovenská republika, Taliansko, Turecko). Obsahuje 19 príspevkov.

Annotation:
Proceedings of the international conference Communication through the Ages: people, objects, ideas (From the Bronze Age to Late Antiquity). Part I. The participants consisted of scholars from 9 countries (Austria, Czech Republic, Greece, Hungary, Iran, Italy, Poland, Slovakia, Turkey). It contains 19 contrubutions.