Skočiť na hlavný obsah
Autor
Klára Kuzmová (ed.)
Vydavateľstvo
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Rok vydania
2002
Jazyk
anglický, nemecký, francúzsky / English, German, French
Počet strán
338
ISBN
80-89074-40-5
Cena
30 €

Jubilejný zborník Prof. Dr. Márie Novotnej, významnej bádateľky a vysokoškolskej učiteľky, zakladateľky študijného programu klasická archeológia na Slovensku a Katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave. Obsahuje príspevky 40 autorov zo Slovenskej a Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rakúska, Nemecka a bývalej Juhoslávie.

Annotation:
The anniversary volume of Prof. Dr. Mária Novotná, an exellent scholar and university teacher, the founder of the Classical Archaeology study programme in Slovakia and of the Department of Classical Archaeology of Trnava University in Trnava. It contains contributions of 40 authors from the Slovak and Czech Republics, Hungary, Poland, Austria, Germany and the former Yugoslavia.

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, zborniky-casopisy, anodos-studies-ancient-world-22002-honour-maria-novotna