Skočiť na hlavný obsah
Autor
Klára Kuzmová (ed.)
Vydavateľstvo
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Rok vydania
2004
Jazyk
anglický, nemecký, francúzsky / English, German, French
Počet strán
229
ISBN
80-8082-006-6
Cena
25 €

Zborník z medzinárodnej konferencie Antický šperk a kroj v toku času. Od doby bronzovej do neskorej antiky (Modra-Harmónia, 19.-22. november 2003). Zväzok obsahuje 21 príspevkov.

Annotation:
Proceedings of the international conference Ancient jewellery and costume in course of time. From the Bronze Age to the Late Antiquity (Modra-Harmónia, 19-22 November 2003). The volume contains 21 contributions.

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, zborniky-casopisy, anodos-studies-ancient-world-32003