Skočiť na hlavný obsah
Autor
Klára Kuzmová (ed.)
Vydavateľstvo
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Rok vydania
2006
Jazyk
anglický, nemecký, francúzsky / English, German, French
Počet strán
262
ISBN
80-8082-109-7
Cena
35 €

Zborník z medzinárodného sympózia Zbrane a výzbroj v toku času. Od doby bronzovej do neskorej antiky (Modra-Harmónia, 19.-21. november 2005). Účastníkmi boli bádatelia z 10 európskych krajín a zo zámoria (Turecko, Grécko, Taliansko, Slovinsko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Nemecko, Veľká Británia a USA), graduate and post-graduate students from Trnava and Vienna. Zväzok obsahuje 23 príspevkov.

Annotation:
Proceedings of the international symposium Arms and Armour through the Ages. From the Bronze Age to Late Antiquity (Modra-Harmónia, 19-21 November 2005). Participants were scholars from 10 European countries and overseas (Turkey, Greece, Italy, Slovenia, Hungary, Poland, the Czech Republic, Germany, Great Britain and USA), graduate and post-graduate students from Trnava and Vienna. The volume contains 23 contributions.

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, zborniky-casopisy, anodos-studies-ancient-world-4-52004-2005