Skočiť na hlavný obsah
Autor
Klára Kuzmová, Ivana Kvetánová (eds.)
Vydavateľstvo
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Rok vydania
2008
Jazyk
anglický, nemecký, francúzsky / English, German, French
Počet strán
520
ISBN
978-80-8082-228-6
Cena
45 €

Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia Kult a svätyňa v toku času. Od doby bronzovej do neskorej antiky (Častá – Papiernička, 6.-19. november 2007). Sympózium bolo zorganizované pri príležitosti 10. výročia Katedry klasickej archeológie a 15. výročia Trnavskej univerzity v Trnave. Účastníkmi boli bádatelia z 13 krajín (Turecko, Grécko, Bulharsko, Taliansko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovenská republika, Nemecko, Belgicko, Veľká Británia a USA). Zväzok obsahuje 53 príspevkov.

Annotation:
Proceedings of the international symposium Cult and sanctuary through the Ages. From the Bronze Age to Late Antiquity (Častá – Papiernička, 6-19 November 2007). It was organized on the occasion of the 10th anniversary of the Department of Classical Archaeology and of the 15th anniversary of Trnava University in Trnava. The participants were scholars from thirteen countries (Turkey, Greece, Bulgaria, Italy, Austria, Hungary, Poland, the Czech Republic, the Slovak Republic, Germany, Belgium, Great Britain and the USA). The volume contains 53 contributions.

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, zborniky-casopisy, anodos-studies-ancient-world-6-72006-2007