Skočiť na hlavný obsah
Autor
Klára Kuzmová (ed.)
Vydavateľstvo
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Rok vydania
2001
Jazyk
nemecký / German
Počet strán
111
ISBN
80-89074-03-0
Cena
12 €

Zväzok obsahuje sedem prednášok, prezentovaných na Trnavskej univerzite v Trnave v rámci bilaterálneho slovensko-rakúskeho projektu Centrá a provincie antického sveta. Sú určené študentom klasickej archeológie, histórie, dejín umenia a verejnosti.

Annotation:
The volume contains seven lectures held at Trnava University in Trnava in the framework of the bilateral Slovak-Austrian project Centres and Provinces of the Ancient World. They are offered to the students of classical archaeology, history, history of arts and to the public.

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, zborniky-casopisy, anodos-supplementum-1-zentren-und-provinzen-der-antiken-welt