Skočiť na hlavný obsah
Autor
Klára Kuzmová (ed.)
Vydavateľstvo
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Rok vydania
2002
Jazyk
anglický, nemecký, francúzsky / English, German, French
Počet strán
79
ISBN
80-89074-36-7
Cena
12 €

Zväzok obsahuje 12 príspevkov prezentovaných na medzinárodnej konferencii Problémy a perspektívy filozofie, humanitných a spoločenských vied. Sekcia 6: Problémy a perspektívy klasickej a rímsko-provinciálnej archeológie, organizovanej pri príležitosti 10. výročia Trnavskej univerzity v Trnave a 5. výročia Katedry klasickej archeológie (Modra-Harmónia, 29.-30. apríl 2002).

Annotation:
The volume contains 12 contributions presented at the international conference Problems and Perspectives of the Philosophy, Humanities and Social Sciences. Section 6: Problems and Perspectives of the Classical and Roman Provincial Archaeology, organized on the occasion of the 10th anniversary of Trnava University in Trnava and the 5th anniversary of the Department of Classical Archaeology (Modra-Harmónia, 29-30 April 2002).

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, zborniky-casopisy, anodos-supplementum-2-probleme-und-perspektiven-der-klassischen-und