Skočiť na hlavný obsah
Autor
Klára Kuzmová (ed.)
Vydavateľstvo
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Rok vydania
2003
Jazyk
anglický, nemecký, francúzsky / English, German, French
Počet strán
196
ISBN
80-89074-76-6
Cena
20 €

Zväzok obsahuje deväť príspevkov, ktoré vznikli v rámci bilaterálneho slovensko-rakúskeho projektu Mesto a krajina v antike. Sú určené študentom klasickej archeológie, histórie, dejín umenia a verejnosti.

Annotation:
The volume contains nine contributions created within the bilateral Slovak-Austrian project City and Landscape in the Antiquity. They are offered to the students of classical archaeology, history, history of arts and to the public.

Objednávka

Povinné polia
Typ osoby
Platca DPH
, zborniky-casopisy, anodos-supplementum-3-stadt-und-landschaft-der-antike