Skočiť na hlavný obsah
Autor
Klára Kuzmová (ed.)
Vydavateľstvo
Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Rok vydania
2007
Jazyk
anglický, nemecký / English, German
Počet strán
124
ISBN
978-80-8082-167-8

Zväzok obsahuje osem príspevkov, ktoré vznikli v rámci projektu Výskumné metódy a techniky v oblasti klasickej archeológie a boli prezentované na Stretnutí českých a slovenských klasických a rímsko-provinciálnych archeológov (Trnava, 25. máj 2007).

Annotation:
The volume contains eight contributions created in the framework of the project Research Methods and Techniques in the Field of Classical Archaeology and presented at the Meeting of Czech and Slovak Classical and Roman Provincial Archaeologists (Trnava, 25 May 2007).